GLOBO ROMA VERDI » Radu Mihaileanu

Archivio di 'Radu Mihaileanu'

IL CONCERTO

da ven 05 feb 2010 al cinema Roma di Pistoia nazione Francia anno 2009 regia Radu Mihaileanu sab e festivi ore 20:15 22:30 feriali ore 17:00 19:15 21:30 lunedì riposo (serata cineclub)